Administration

Administration Department

featured project

Mr. Bhor Mahesh Sharad

  • Designation : Sr. Clerk (Sr. College)

  • Qualification : MCA

  • Experience :11 Years

  • Email : [email protected]

  • Mobile No : 9503304686

कामाचे स्वरूप :

विद्यापीठ शासन संस्था पत्रव्यवहार पाहणे, विद्यापीठ अंतर्गत व वार्षिक परीक्षा कामे, टाईम टेबल व वर्कलोड, सिनियर प्रवेश, तुकडी मान्यता, संलग्नीकरण व विस्तार, पी. जी विभाग प्रवेश व  पत्रव्यवहार ,ईलिजिबिलिटी, बहि:स्थ  विद्यार्थी , स्टाफ नोटीस , सिनिअर व पी.जी. विभागाचे जनरल रजिस्टर, विद्यापीठाचे सर्व पत्रव्यवहार व संबंधित टाईपिंग , सांख्यिकी माहिती व सर्व परीक्षा नियोजन करणे, सिनिअर कॉलेज हजेरीपत्रक, कार्यभार व वेळापत्रक अद्यावत तयार करणे सिनियर रोल कॉल तयार करणे, संस्था पारितोषिक  पत्रव्यवहारास मदत करणे, वेळापत्रके तयार करणे.


featured project

Mrs. R D Gengaje

  • Designation : Library Clerk

  • Qualification : B.A., M.Lib.I.Sc.

  • Experience :6

  • Email : [email protected]

  • Mobile No : 9552328989

कामाचे स्वरूप :

नवीन आलेली पुस्तके रजिस्टर नोंदणी व क्लासिफिकेशन करणे, पुस्तकांची योग्ये ती मांडणी करणे ,स्टाफ व विद्यार्थ्यांनी मागणी केलेली पुस्तके त्यांना पुरविणे, ग्रंथालये संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींशी तसेच संस्थांशी पत्रव्यावहार करणे, जुनी झालेली पुस्तके व ग्रंथालायासबंधित अधिकार्यांच्या परवानगीने कमी करणे, अभ्यासिके मध्ये विद्यार्थ्यंना अवांतर वाचनासाठी साहित्य उपलब्ध करून देणे, नेटव्दारे संशोधकांसाठी नवीन पुस्तके व आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे, कॉलेज मधील सर्व स्टाफ व विद्यार्थ्यांना ओळख पत्रे व बारोआर कार्ड पुरविणे. फॉर्म विक्री करणे , आवक -जावक टपाल नोंदविणे , पोस्ट करणे , श्री . मेमाणे एस .एम (ग्रंथापाल) यांना सहकार्य करणे , जनरल रजिस्टर लिखाण , सत्यप्रती तपासून घेणे.  


Sr.No Days Morning Afternoon
Office Work Time
1 Monday To Saturday 10:30 AM To 01:30 PM 02:00 PM To 06:00 PM
Cash Transaction Time
1 Monday To Saturday 10:30 AM To 01:30 PM Closed
Library Time
1 Monday To Saturday 08:00 AM To 01:00 PM 01:00 PM To 06:00 PM