Tenders

    प्राचार्य आण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर यांचे कडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या योग्य त्या वर्गामधील नोंदणीकृत ठेकेदार / किंवा तत्सम कामाचा अनुभव असलेल्या खाजगी ठेकेदार यांच्याकडून दोन लिफाफा पद्धतीने खालील बाबीसाठी निविदा मागावीण्यात येत आहेत.. अधिक माहितीसाठी महाविद्यालयाची वेबसाइट www.aacmanchar.edu.in यावर भेट द्या.
--- प्राचार्य


अ. क्र. कामाचे नाव टेंडर खरेदीची शेवटची तारीख पहा / डाऊनलोड करा
1 Construction of Toilet Block with 10000.00ltr Septic Tank @ Annasaheb Awate College, Manchar. २१/१२/२०२२ रोजी सायं ०५.०० वाजेपर्यंत पहा / डाऊनलोड करा
2 Construction of Toilet Block @ New English School, Annasaheb Awate College, Manchar. २१/१२/२०२२ रोजी सायं ०५.०० वाजेपर्यंत पहा / डाऊनलोड करा
3 Computer Lab Furniture & other work @ Annasaheb Awate College, Manchar. २१/१२/२०२२ रोजी सायं ०५.०० वाजेपर्यंत पहा / डाऊनलोड करा

   Tenders are invited from ISO Certified branded companies desktop computer and computer peripheral through e-tendering process. Following items will be purchased through e-tender.
    SUPPLY OF DESKTOP COMPUTERS, LAPTOPS, (DELL) & COMPUTER PHERIPHERALS. LCD PROJECTORS, SMART INTERACTIVE BOARD, SERVER, APPLE COMPUTERS, UPS BATTERIES ETC.
    The detail information of tender such as tender fess, terms, conditions and technical specifications of the tender process is available on our web site https://edumart.sets.co.in/Tender must be submit online to this website up to 25-01-2022 @ 4.00 pm.


TENDER 02/2021-22 --->> नियम व अटी

    रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे यांच्या परिसरातील चिंचफळे व मत्स्य विक्रीचा लिलाव बोली पद्धतीने दि २८ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता महाविद्यालयाच्या कार्यालयात होईल.
लिलाव रद्धबातल करण्यासाहित विक्रीसंबंधीचे व रद्द करण्याचे सर्व अधिकार महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. अधिक माहितीसाठी महाविद्यालयाची वेबसाइट www.aacmanchar.edu.in यावर भेट द्या.
--- प्राचार्य


TENDER 01/2021-22 --->> नियम व अटी

    रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे यांच्या परिसरातील आवळा, चिंचफळे व मत्स्य विक्रीचा लिलाव बोली पद्धतीने व प्रिंटर टोनर रिफिलिंग निविदा पद्धतीने खालील वेळेप्रमाणे महाविद्यालयाच्या कार्यालयात होईल.
लिलाव रद्धबातल करण्यासाहित विक्रीसंबंधीचे व निविदा रद्द करण्याचे सर्व अधिकार महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. अधिक माहितीसाठी महाविद्यालयाची वेबसाइट www.aacmanchar.edu.in यावर भेट द्या.
--- प्राचार्य


TENDER 01/2020-21 --->> नियम व अटी

    रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे ऑडीटोरीयम फर्निचर बाबत ई टेंडर मागवीत आहे. ई टेंडर भरण्यासाठी दिनाक ०५ -०३-२०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली असून निविदा दिनांक ०८ -०३-२०२१ रोजी दुपारी ०३ .०० वाजता उघडण्यात येईल.
निविदा खरेदीसाठी व पुढील प्रकियेसाठी : http://rayat.sets.co.in
निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. --- प्राचार्य


    रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे ऑडीटोरीयम फर्निचर बाबत ई टेंडर मागवीत आहे. ई टेंडर भरण्याची अंतिम तारीख २५-०२-२०२१ दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत व निविदा उघडण्याची तारीख ०१-०३-२०२१ सकाळी ११.०० वाजता आहे.
निविदा खरेदीसाठी व पुढील प्रकियेसाठी : http://rayat.sets.co.in
निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. --- प्राचार्य


   रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे यांच्या परिसरातील सिताफळे, चिंचफळे व मत्स्य विक्रीचा लिलाव बोली पद्धतीने खालीलप्रमाणे महाविद्यालयाच्या कार्यालयात होईल. लिलाव रद्धबातल करण्यासाहित विक्रीसंबंधीचे सर्व अधिकार महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. --- प्राचार्य
प्रकार लिलावाचा दिनांक व वेळ
सिताफळे २५/०९/२०२०, दुपारी ०३.०० वा.
चिंचफळे व मत्स्यविक्री १४/१०/२०२०, सकाळी ११.३० वा.

चिंचफळे --->> नियम व अटी
मत्स्यविक्री --->> नियम व अटी
सिताफळे --->> नियम व अटी

   रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे रेकॉर्डींग स्टुडीओ निर्मिती व कर्मवीर ऑडीटोरीयमची व्हर्चुअल क्लासरूम मध्ये निर्मिती करण्यासाठी सीलबंद निविदा मागवीत आहे. निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २३-०९-२०२० दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत व निविदा उघडण्याची तारीख २५-०९-२०२० सकाळी ११.३० वाजता आहे. निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. --- प्राचार्य


TENDER 01/2020-21 --->> नियम व अटी

   अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाच्या शिवनेरी नियतकालिकाच्या छपाई कामासाठी सिलबंद निविदा दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत. आलेल्या निविदा दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी सकाळी ११:३० वाजता उघडण्यात येतील. निविदा सादर करणारे विविध प्रेसचे व्यवस्थापक / प्रतिनिधी यांनी दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी सकाळी ११:३० वाजता महाविद्यालयातील प्राचार्य केबिनमध्ये वेळेत उपस्थित रहावे. निविदा स्वीकारण्याचा नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे - प्राचार्य


   अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकरिता शिवनेरी २०१९-२० अंक छपाईसाठी दोन लिफाफा पद्धतीने सिलबंद निविदा दिनांक १३ मार्च २०२० रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. निविदा दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता उघडण्यात येतील. 
निविदा स्वीकारण्याचा / नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. — प्राचार्य


शिवनेरी २०१९-२० अंक --->> नियम व अटी

   अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकरिता छपाई कामासाठी सिलबंद निविदा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. निविदा दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता उघडण्यात येतील.
निविदा स्वीकारण्याचा / नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. — प्राचार्य


छपाई काम निविदा --->> नियम व अटी

   रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे यांच्या परिसरातील चिंचफळे व मत्स्य विक्रीचा लिलाव बोली पद्धतीने दिनांक २५-११-२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता महाविद्यालयाच्या कार्यालयात होईल.
लिलाव रद्धबातल करण्यासाहित विक्रीसंबंधीचे सर्व अधिकार महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. --- प्राचार्य


चिंचफळे विक्री --->> नियम व अटी

मत्स्य विक्री --->> नियम व अटी

   Sealed Tenders are invited to supply and installation of the Science Laboratory Equipments at Annasaheb Awate College, Manchar. Last date of submission of Tenders is 20-11-2019 at 04.00 p.m. Tenders will be opened on 22-11-2019 at 11.30 a.m.
The Principal of college reserves the right to accept or reject any quotation/Tender in part or full without assigning any reason their off. -- Principal


Tender Notice for Supply and Installation of Science Laboratory Equipments --->> Terms & Conditions

   अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी सबंधित सिलबंद निविदा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत मागविण्यात येत आहेत
व निविदा उघडण्याचा दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ राहील.
निविदा स्वीकारण्याचा / नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या यादीतील अधिकृत पुरवठादारांनीच अर्ज करावेत - प्राचार्य


Tender Notice for Grid-Tided Solar PV System --->> नियम व अटी

   अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकरिता खालील बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी सबंधित सिलबंद निविदा दिनांक २२ मार्च २०१९ पर्यंत मागविण्यात येत आहे.
व निविदा उघडण्याचा दिनांक २3 मार्च २०१९ राहील.
निविदा स्वीकारण्याचा / नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. - प्राचार्य


B.Voc Food processing Lab --->> नियम व अटी

B.Voc Accounting & Taxation Lab--->> नियम व अटी

Supply of Lab Equipment --->> नियम व अटी

    आमचे महाविद्यालयाकरिता पावर टिलरचा (ट्रोली सह ) पुरवठा करण्याच्या निविदेस दिनांक २३/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सीलबंद निविदा उघडण्याचा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ राहील.
निविदा स्वीकारण्याचा / नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. - प्राचार्य


पॉवर टिलर --->> नियम व अटी

   अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकरिता खालील बाबींचा पुरवठा सबंधित सिलबंद निविदा दिनांक १९ जानेवारी २०१९ पर्यंत मागविण्यात येत आहे.
व निविदा उघडण्याचा दिनांक २१ जानेवारी २०१९ राहील.
निविदा स्वीकारण्याचा / नाकारण्याचा हक्क महाविद्यालय राखून ठेवत आहे. - प्राचार्य


I) शिवनेरी वार्षिक अंक - प्रिंटींग --->> नियम व अटी

II) ड्रिंकिंग वॉटर कूलर --->> नियम व अटी

III) रूम एअर कंडीशनर --->> नियम व अटी

IV) आईस फ्लेकर --->> नियम व अटी

    रयत शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब आवटे कॉलेज, मंचर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे या महाविद्यालयाच्या परिसरातील चिंचफळे व मत्स्य विक्रीचा लिलाव दिनांक ०५ जानेवारी २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता महाविद्यालयाच्या कार्यालयात होईल. लिलाव रद्धबातल करण्यासाहित विक्रीसंबंधीचे सर्व अधिकार महाविद्यालय राखून ठेवत आहे.


प्राचार्य,


I) चिंचफळे विक्री --->> नियम व अटी

II) मत्स्य विक्री --->> नियम व अटी